Berichten

Begrafenis Aartspriester Arkadi Vernikov

Vrijdagochtend is vader Arkadi na de Goddelijke Liturgie en de begrafenisdienst in Eindhoven in zijn laatste rustplaats gelegd. Eeuwige gedachtenis, καλό παράδεισο, καλή ανάσταση!

Ontslapen van Aartspriester Arkadi Vernikov

Met veel droefheid melden wij u het plotse overlijden van de dierbare Aartspriester Arkadi Vernikov, rector van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Porfyrios in Tilburg. Vader Arkadi is op 6 december 2021 in de Heer ontslapen. Als priester van…

Renovatie archontaríki

Zoals wellicht bekend, hadden we een groot restauratieproject voor onze kapel (2018-2019). Ook het dak van de kapel en de aangrenzende archontariki werden volledig gerenoveerd. De archontaríki zelf viel helaas buiten de scope van het project. Geróntissa laat nu namens…

Mozaïek ‘Verkondiging aan de Moeder Gods’ in wording

In het bericht van twee maanden geleden (zie 2 augustus 2021) schreef Geróntissa: ‘De nieuwste ontwikkeling is, dat een prachtig mozaïek is gepland om de entree te verfraaien. Het zal een ‘Evangelismós’ zijn, de Verkondiging aan de Moeder Gods. Zie…

Kloosterfeest Geboorte van de Moeder Gods

Vanmorgen, op deze mooie ‘zomerse’ dag, hebben de zusters op feestelijke wijze het feest van de Geboorte van de Moeder Gods gevierd. COVID-19 verhinderde ook dit jaar helaas dat veel pelgrims aanwezig waren. Onze Metropoliet Athenagóras was gelukkig wel aanwezig…

Gedachtenis Moeder Maria

Donderdag 24 juni vieren we de vijfde jaargedachtenis van Moeder Maria. Jammer genoeg kunnen we deze viering echter alleen (net als vorig jaar) in besloten kring houden. Een openbare dienst is nog niet mogelijk, u kunt zich helaas ook niet aanmelden. De COVID-19…

Groot en Heilig Pasen

Christus is Opgestaan! Buiten scheen deze vroege zondagochtend de zon, binnen wachtten we in het donker op het ontvangen van het Licht (foto 1). De zusters vierden, gelukkig, met een kleine kring van vrienden de Opstanding van de Heer. De…

De Grote en Heilige Week

Vandaag is het de Grote en Heilige Zaterdag, de dag waarop we de begrafenis van Christus en Zijn nederdaling in de Hades (ter Helle) herdenken. Stille Zaterdag. Vanuit het klooster is het ook enige tijd stil geweest, maar de zusters…