Artikelen/Publicaties

Uit: Pokrof, tijdschrift over Oosters Christendom, 36(1989) nr 4, pp 72-75: Moeder Maria, Eeuwige Gedachtenis,:

Uit: Pokrof, tijdschrift over Oosters Christendom, 60(2013)5, pp 6-8