Artikelen/Publicaties

Uit: Pokrof, tijdschrift over Oosters Christendom, 36(1989) nr 4, pp 72-75: Moeder Maria, Eeuwige Gedachtenis,:

Uit: Pokrof, tijdschrift over Oosters Christendom, 60(2013)5, pp 6-8

Uit : Voorheen het Jaarboek van de Vereniging van Orthodoxen 1 (2013) nr 1,p 22-32