Nieuw project: ikonen voor de ikonostasis 1

Bijna één jaar geleden zagen we dat het Renovatieproject van het klooster eindelijk was afgerond. Echter, één belangrijk onderdeel konden we (nog) niet afmaken: de aangepaste, verbrede ikonostasis (zie de foto’s ter vergelijking). Vier nieuwe grote ikonen (43×56 cm) zijn nog nodig, aan iedere zijde van de oude ikonostasis twee. 

Geróntissa kan nu met vreugde aankondigen, dat presbytera Anna en haar man, onze priester vader Silouan, samen ook een beroemd en vakkundig ikonenschilders echtpaar, de opdracht hebben aanvaard om deze vier ikonen te schilderen. Het gaat om ikonen van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, van de Heilige Oda van de Peel en van de Heilige Serafim van Sarov. 

Beeldhouwer Serafim zorgt voor een passende omlijsting. Presbytera Anna hoopt dit voorjaar, in mei, met de voortekeningen te kunnen beginnen.

Het wordt een onderneming die enige tijd en natuurlijk ook geld kost. De kosten zijn voorlopig geraamd op € 10.000 en ieder die dit project wil steunen en zo sponsor van (een deel van) een ikoon wil worden, kan zijn/haar bijdrage kwijt op: IBAN-nummer: NL 64 TRIO 0390 3597 69 BIC / Swift nummer: TRIO NL 2U ten name van Stichting ‘Geboorte van de Moeder Gods’ te Asten.