Oud-Metropoliet Panteleímon overleden

In de ochtend van 24 januari 2023 – is metropoliet Panteleimon Kontogiannis, voormalig orthodox aartsbisschop van België en exarch van Nederland en Luxemburg overleden. Hij stond 31 jaar lang aan het hoofd van de Orthodoxe Kerk in België en heeft gans zijn carrière als lid van de orthodoxe geestelijkheid doorgemaakt in België.

Hij werd op 7 februari 1935 geboren als Nikolaos Kontogiannis op het Griekse eiland Chios. Na het middelbaar onderwijs studeerde hij aan het befaamd Theologisch Instituut van Halki (Turkije). Hij studeerde er af in het jaar 1957. In 1954 werd hij door metropoliet Iakovos van Ikonium tot diaken gewijd, die hem de naam Panteleimon toevertrouwde. In 1957 werd hij door dezelfde metropoliet tot priester gewijd. In november 1957 arriveerde hij in België, waar hij verschillende parochies oprichtte. Nadat het Oecumenisch Patriarchaat in 1969 het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg had opgericht, werd hij benoemd tot vicaris generaal. In 1974 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat eenparig verkozen tot hulpbisschop van de metropoliet van België met de titel van bisschop van Apollonia. Zijn bisschopswijding had plaats in de Orthodoxe Kathedraal te Brussel op 18 augustus 1974. Eind 1982 werd hij verkozen tot metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en volgde alsdusdanig Mgr. Emilianos Zacharopoulos op, die de eerste was die deze bisschopsstoel bezette. De grote verdienste van metropoliet Panteleimon is de verdere uitbouw van het Orthodox Aartsbisdom van België en vooral de officiële erkenning van de orthodoxe eredienst door de Belgische overheid, alsook in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Hij stond onvermoeid in voor de duizenden Grieken in de drie landen van de Benelux, maar ook voor de eenheid van de orthodoxe christenen in deze regio. Met de oprichting van een orthodoxe bisschoppenconferentie voor de Benelux werd hij in 2010 er de eerste voorzitter van. Metropoliet Panteleimon was ook heel actief op oecumenisch vlak. In 2013 nam hij om gezondheidsredenen ontslag en werd opgevolgd door een van zijn hulpbisschoppen, sindsdien metropoliet Athenagoras Peckstadt.

De uitvaart van metropoliet Panteleimon zal plaatshebben op zijn geboorteiland, Chios, op vrijdag 27 januari 2023 om 15u.

Alle orthodoxe christenen van de Benelux gedenken met dankbaarheid de grootse figuur die hij voor hen was.

Geróntissa Johanna voegt hieraan toe:

‘Wij, de zusters in het klooster van Asten zullen hem altijd met liefde en dankbaarheid herinneren voor zijn bereidheid om Moeder Maria vanaf het allereerste begin te steunen en om haar verzoek aan de Oecumenisch Patriarch over te brengen om onder het omoforion van Konstantinopel te komen. Op zondag 19 maart 1989, de Zondag van de Orthodoxie, maakte Metropoliet Panteleimon bekend, dat het Oecumenisch Patriarchaat de zegen had gegeven voor het nieuwe klooster in Asten. De Metropoliet vierde de eerste Goddelijke Liturgie op 8 september 1989 in de woonkamer van de toen net gerenoveerde boerderij.’ Foto 2 en 3: Moeder Maria wordt abdis van het klooster (1994).