Berichten

Kloosterfeest Geboorte van de Moeder Gods

Vanmorgen, op deze mooie ‘zomerse’ dag, hebben de zusters op feestelijke wijze het feest van de Geboorte van de Moeder Gods gevierd. COVID-19 verhinderde ook dit jaar helaas dat veel pelgrims aanwezig waren. Onze Metropoliet Athenagóras was gelukkig wel aanwezig…

Gedachtenis Moeder Maria

Donderdag 24 juni vieren we de vijfde jaargedachtenis van Moeder Maria. Jammer genoeg kunnen we deze viering echter alleen (net als vorig jaar) in besloten kring houden. Een openbare dienst is nog niet mogelijk, u kunt zich helaas ook niet aanmelden. De COVID-19…

Groot en Heilig Pasen

Christus is Opgestaan! Buiten scheen deze vroege zondagochtend de zon, binnen wachtten we in het donker op het ontvangen van het Licht (foto 1). De zusters vierden, gelukkig, met een kleine kring van vrienden de Opstanding van de Heer. De…

De Grote en Heilige Week

Vandaag is het de Grote en Heilige Zaterdag, de dag waarop we de begrafenis van Christus en Zijn nederdaling in de Hades (ter Helle) herdenken. Stille Zaterdag. Vanuit het klooster is het ook enige tijd stil geweest, maar de zusters…

Diakenwijding Quinten

Gisteren, de Vijfde zondag van de Grote Vasten, de Zondag van Maria van Egypte, was een speciale dag voor Quinten en voor het klooster. Metropoliet Athenagóras wijdde Quinten tot diaken in een ‘stille’, maar mooie dienst. Dat stille was vooral…

Nieuwe verwarmingsketel

Geróntissa bemoedigt ons, de vrienden van het klooster, met spirituele teksten, met name op de Facebookpagina. En dat is heel fijn in deze COVID-19 tijd. Maar, als voorzitter van de Stichting Geboorte van de Moeder Gods bericht ik ook, als…

Akáthist Hymne voor de Moeder Gods

Op de vrijdagavond van de eerste week van de Grote Vastentijd kwamen we in de kapel samen om de canon tot de Theotokos te bidden, en het eerste kwart van de Akáthist Hymne die overal in Griekse kloosters en parochies…

Heilige Dorothea van Kashin

Op het terrein van de Vlosbergweg 14 hier in Asten, waar vader Silouan, de priester van ons klooster, en presb. Anna wonen alsmede Dorothea, staat al bijna 20 jaar een klein kapelletje dat is toegewijd aan de hl. Dorothea van…