Info

Het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods, het Orthodox Klooster in de Peel, behoort tot het Aartsbisdom van België, Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Het Aartsbisdom behoort tot de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat in Konstantinopel.
Informatie over het Patriarchaat: https://www.patriarchate.org/
Informatie over het Aartsbisdom: https://orthodoxia.be/nl/
Informatie over de Orthodoxe Kerk in Nederland: https://www.orthodoxekerk.net/home/