Nieuw project: ikonen voor de ikonostasis 1, speciale update

Het was een bijzondere dag vandaag voor het eergisteren aangekondigde ikonenproject van ons Klooster. Waarom? Tot onze grote verrassing en vreugde hebben we, dankzij voldoende sponsors de kosten voor alle vier de ikonen (Heilige Aartsengelen Michael en Gabriel, Heilige Oda van de Peel en Heilige Serafim van Sarov) al gedekt. Dat is echt geweldig en we zijn er heel dankbaar voor! Eer aan God!

Maar het gehele project is daarmee natuurlijk nog niet klaar. In het eerste bericht stond ook dat beeldhouwer Serafim voor een geschikte omlijsting zou zorgen: de vier houtenzijpanelen moeten immers ook passen (zie foto’s). Bijdragen in de kosten voor materiaal en houtsnijwerk zijn en blijven dan ook zeer welkom.

Maar… er is nog een ‘stille wens’. We hebben ook, nog niet geheel uitgewerkte, gedachten over een fresco van de Panagía Platytéra (foto) en over ikonen in het altaar. Ook daaraan kunt u bijdragen en het zou geweldig zijn als dit ook in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden.
IBAN-nummer: NL 64 TRIO 0390 3597 69 BIC / Swift nummer: TRIO NL 2U ten name van Stichting ‘Geboorte van de Moeder Gods’ te Asten.