Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

18 september, 2023

Maandag in de 16e week na Pinksteren – maandag in de 1e week na zondag-na-Kruisverheffing

APOSTEL

Gal 4 : 28-5 : 10

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, wij zijn, net zoals Isaäk, kinderen van de belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu. Maar wat zegt de Schrift?
‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije.’
Daarom dus, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Houd dus stand in de vrijheid waarmee Christus ons bevrijd heeft, en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, dat als gij u laat besnijden, Christus u niets zal baten. En nogmaals betuig ik dat ieder die zich laat besnijden, verplicht is de wet volledig na te leven. Gij zijt van Christus losgeraakt, gij die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee zijt gij van de genade afgevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige betekenis, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Gij waart zo goed op weg; wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Deze ingeving kwam niet van Hem Die u roept. Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Ik ben van u in de Heer overtuigd, dat gij er niet anders over denkt; maar wie u in verwarring brengt, zal het oordeel moeten dragen, wie hij ook is.

EVANGELIE

Lk 3 : 19-22

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd toen Herodes, de te­trarch, door Johannes berispt werd vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al de wandaden die Herodes bedreven had, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het gebeurde, toen al het volk gedoopt werd en ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, dat de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde. En er kwam een stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou heb Ik Mijn welbehagen.’

Gegevens

Datum:
18 september, 2023
Evenement Categorie: