Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

17 september, 2023

15e Zondag na Pinksteren – Zondag na de Kruisverheffing

APOSTEL

Gal 2 : 16-20

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof in Christus en niet door de wet na te leven; want daardoor wordt geen mens gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Natuurlijk niet! Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

EVANGELIE

In de Metten: het 4e opstandingsevangelie Lk 24: 1 – 12

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

Op de eerste dag van de week, heel vroeg in de morgen, gingen de vrouwen naar het graf met de geurige olie die zij bereid hadden, en sommigen gingen met hen mee. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen zij naar binnen gingen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En zie, toen zij niet wisten wat zij daarvan moesten denken, gebeurde het dat er twee mannen bij hen stonden in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en hun gelaat naar de grond bogen, zeiden deze mannen tegen hen: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was, dat de Mensenzoon moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ En zij herinnerden zich Zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, vertelden ze dit alles aan de elf en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging naar huis vol verwondering over wat er gebeurd was.

In de Liturgie: Mk 8 : 34-9 : 1

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Markus,

De Heer zei: ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Mensenzoon Zich ook schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.’ En Hij zei tegen hen: ‘Amen, Ik verzeker jullie dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat ze het Koninkrijk van God hebben zien komen met kracht.’

Gegevens

Datum:
17 september, 2023
Evenement Categorie: