Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

7 juni, 2021

Maandag in de 6e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 39 (Hand 17 : 1-9)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen namen de apostelen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte ging Paulus bij hen naar binnen en drie sabbatten achtereen ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. Hij verklaarde die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, evenals veel van de godvrezende Grieken, en een groot aantal vooraanstaande vrouwen. Maar de Joden die geen gehoor schonken, werden jaloers en namen enkele raddraaiers uit het straatvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij trokken naar het huis van Jason en probeerden hen aan een volksgericht te onderwerpen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de stadsbestuurders en schreeuwden: Deze mensen, die de hele wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn nu ook hier gekomen, en Jason heeft hen in huis genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de stadsbestuurders, die dit hoorden, in verwarring. Maar na ontvangst van een borgsom liet het stadsbestuur Jason en de anderen gaan.

EVANGELIE

Jh Pericoop 40 (Jh 11 : 47-54)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd riepen de overpriesters en de Farizeeën de Hoge Raad bijeen en zeiden: ‘Wat doen we? Want deze mens doet veel tekenen. Als wij Hem zo Zijn gang laten gaan, zullen allen in Hem geloven; en dan komen de Romeinen en ze zullen deze plaats en onze natie van ons wegnemen.’ Maar één van hen, Kajafas, die de hogepriester was van dat jaar, zei tegen hen: ‘Gij weet niets en gij bedenkt niet, dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat.’ Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag beraadslaagden zij met elkaar om Hem te doden. Jezus bewoog zich dan ook niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij vertrok naar de streek dicht bij de woestijn, naar een stad, die Efraïm heette, en daar verbleef Hij met Zijn leerlingen.

Gegevens

Datum:
7 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie