Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Heiligen van de dag

De heilige Eumenios‚ bisschop van Gortyna (Kreta), de Wonderdoener. Hij had van jongsaf het ascetische leven geleid en verenigde een diep gebedsleven met grote nederigheid. Nooit heeft iemand hem een oordeel horen uitspreken over iemand anders, en hij weigerde te luisteren wanneer iemand iets kwaads over een ander vertelde. De bewoners van Gortyna maakten hem, vrijwel onder dwang, tot hun bisschop. Hij vervulde deze taak met grote wijsheid, en God bracht op zijn voorbede vaak wonderdadige hulp aan hen die in hun nood zich tot hem wendden. Hij werd op aandringen van de door hem bestreden Monotheleten (die in Christus niet…

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 16e week na Pinksteren - dinsdag in de 1e week na zondag-na-de Kruisverheffing APOSTEL Gal 5 : 11-21 Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten, Broeders, als ik de besnijdenis nog zou verkondigen, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. Laten zij die u opruien, zich dan ook maar laten ontmannen! Want gij zijt geroepen tot vrijheid, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: ‘Heb uw…