Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 6e week van Pascha APOSTEL Hand 20 : 7-12 Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen de leerlingen bijeengekomen waren om het brood te breken, sprak Paulus hen toe, en omdat hij de volgende dag wilde vertrekken, liet hij zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeenwaren. En een zekere jongeman, die Eutychus heette, zat in het venster en werd door een zware slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, in slaap verzonken, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Paulus…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Therapont, bisschop van Sardes. Hij leed onder Valerianus bij de rivier Astala. De dorre palen waartussen hij bij de geseling was vastgebonden en waarop zijn bloed was gespat, begonnen te groeien, en de bladeren daarvan konden allerlei ziekten genezen. Tenslotte werd hij onthoofd in 259. De maagdelijke martelares Theodora en de heilige martelaar Didymos. Toen Theodora weigerde Christus te verloochenen werd zij, na geslagen te zijn, in een bordeel geplaatst. Didymos liet haar zijn soldatenmantel aandoen, zodat zij kon ontsnappen, maar zij werd toch weer gevangen genomen. Beiden werden onthoofd te Alexandrië in 304. Gedachtenis van de overbrenging van de relieken…