Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

27 mei, 2023

Zaterdag in de 6e week van Pascha

APOSTEL

Hand 20 : 7-12

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen toen de leerlingen bijeengekomen waren om het brood te breken, sprak Paulus hen toe, en omdat hij de volgende dag wilde vertrekken, liet hij zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeenwaren. En een zekere jongeman, die Eutychus heette, zat in het venster en werd door een zware slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, in slaap verzonken, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want hij leeft. En bovengekomen, brak hij het brood en at, en hij sprak nog lang met hen, tot het aanbreken van de dag, en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmate bemoedigd.

EVANGELIE

Jh 14 : 10b-21

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer Jezus zei tegen Zijn leerlingen: ‘De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die blijvend in Mij is, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Amen, amen, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga tot Mijn Vader. En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, dat zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt zal worden in de Zoon. Als gij iets vragen zult in Mijn Naam, zal Ik het doen. Als gij Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden. En Ik zal de Vader vragen u een andere Trooster te geven, Die bij u blijft tot in eeuwigheid, de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom bij u terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij zien, want Ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden kent en ze onderhoudt, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.’

Gegevens

Datum:
27 mei, 2023
Evenement Categorie: