Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

12 mei, 2021

Woensdag in de 2e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 11 (Hand 4: 13-22)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen, toen de Joden de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden het Sanhedrin te verlaten, overlegden zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een onmiskenbaar teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden hen en zeiden: ‘Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.’ Maar zij dreigden hen nog meer en omdat ze niet wisten niet hoe ze hen konden straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

EVANGELIE

Jh pericoop 15 (Jh 5: 17-24)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en zo werk Ik ook.’ Daarom zochten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en Zich zo aan God gelijk maakte. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ‘Amen, amen, Ik zeg u: De Zoon kan niets doen uit Zichzelf, als Hij het de Vader niet ziet doen. Want wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. De Vader heeft de Zoon immers lief en toont Hem alles wat Hij doet, en Hij zal Hem nog grotere werken tonen dan deze, zodat gij u verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar Hij heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Amen, amen Ik zeg u: Wie naar Mijn woord hoort en in Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is vanuit de dood overgegaan naar het leven.’

Gegevens

Datum:
12 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie