Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

20 september

Woensdag in de 16e week na Pinksteren – woensdag in de 1e week na zondag-na- de Kruisverheffing

APOSTEL

Gal 6 : 2-10

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Laat ieder zijn eigen daden toetsen; dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. En laat hij die onderricht wordt in het Woord, al het goede delen met zijn leermeester. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten: wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. Laten wij dan niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet verzwakken. En laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten.

EVANGELIE

Lk 4 : 1-15

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd keerde Jezus terug van de Jordaan; en Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen door de duivel op de proef gesteld werd. Hij at niets in die dagen, en toen deze ten einde waren, kreeg Hij tenslotte honger. En de duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.’ En Jezus antwoordde hem en zei: ‘Er staat geschreven:
De mens leeft niet van brood alleen,
maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’
En de duivel bracht Hem naar een hoge berg en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: ‘ik zal U al deze macht en heerlijkheid geven, want het is mij in handen gegeven en ik geef het aan wie ik wil. Dus, als U in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van U zijn.’ En Jezus antwoordde hem en zei: ‘Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven:
U zult de Heer uw God aanbidden en Hem alleen dienen.’
En hij leidde Hem naar Jeruzalem en plaatste Hem op de dakrand van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, werp U dan van hier naar beneden, want er staat geschreven:
Aan Zijn engelen zal Hij bevelen u te beschermen.
en:
Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.’ Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
En toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea, en Zijn faam verspreidde zich in de hele streek. En Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen.

Gegevens

Datum:
20 september
Evenement Categorie: