Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

17 juli, 2021

 Zaterdag in de 4e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 82 (Rom 6: 11 – 17)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, zo dient ook gij uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam heersen om aan de begeerten ervan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. Gij zijt namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat betekent dit dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet dat aan wie gij uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, gij slaaf zijt van wie gij gehoorzaamt: óf van de zonde, dat leidt tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, dat leidt tot gerechtigheid? Maar God zij dank: gij waart wel slaaf van de zonde, maar nu zijt gij van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u is overgeleverd.

EVANGELIE

Mt pericoop 26 (Mt 8: 14 – 23)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwam Jezus in het huis van Petrus en Hij zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende Hem. Tegen de avond brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij Hem, en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord en genas allen die er slecht aan toe waren, opdat in vervulling ging wat door de profeet Jesaja gesproken was, toen hij zei:
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen.
Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, beval Hij te vertrekken naar de overkant. En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe die tegen Hem zei: ‘Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.’ En Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plek om Zijn hoofd neer te leggen.’ Een ander, één van Zijn leerlingen, zei tegen Hem: ‘Heer, sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.’ En toen Hij aan boord van de boot gegaan was, volgden Zijn leerlingen Hem.

Gegevens

Datum:
17 juli, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie