Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 1e week na Pinksteren - dag van de Heilige Geest APOSTEL Ef 5 : 8-b-19 Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, Broeders, wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid - en onderzoek wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar breng ze veeleer aan het licht. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Alles wat aan het licht wordt gebracht, wordt in het licht…

Heiligen van de dag

Nieuwe heilige: Heilige John van Valaam (2018) De heilige bisschop-martelaar Dorotheos van Tyros in Fenicië. Hij was meer dan 50 jaar bisschop en reeds gefolterd onder Diokletiaan. Hij was tweetalig opgevoed in grieks en latijn, later studeerde hij ook hebreeuws‚ en hij nam deel aan het grote Concilie van Nicea. Hij was een der grootste geleerden van zijn tijd, en zijn geschriften beslaan een kleine bibliotheek. Zijn beschouwingen over het orthodox geloof zijn nog steeds bewonderenswaardig door de heldere gedachtengang en de diepte van inzicht. Onder Juliaan de Afvallige stierf hij te Odyssopolis op Sicilië (anderen zeggen in Thracië), in 362,…