Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 7e week van Pascha APOSTEL Hand 25 : 13-19 Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. En toen zij daar verscheidene dagen doorbrachten, legde Festus de zaak van Paulus aan de koning voor en zei: Er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. Toen ik in Jeruzalem was, hebben de hogepriesters en de oudsten van de Joden een klacht tegen hem ingediend en om zijn veroordeling verzocht. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben, iemand uit…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Justinus, de filosoof, bijgenaamd ‘De Gerechte’. Hij is vooral bekend als de eerste der grote Apologeten uit de kerkgeschiedenis, en in zijn geschriften voert hij een dialoog met heidense en joodse denkers. Justinus was geboren rond 105, in Sichem, de hoofdstad van Samaria, het huidige Nabloes, uit een heidens-griekse familie. Zijn vader was als romeins kolonist hier gekomen. Van jongsaf was Justinus geheel vervuld van het zoeken naar waarheid, de echte werkelijkheid. Hij wierp zich daarom op de studie van de filosofie, de wijsheids-liefde, maar hij vond alleen maar elkaar bestrijdende meningen. Reeds wilde hij zich ontmoedigd neerleggen…