Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

De Hemelvaart van onze Heer en Verlosser Jezus Christus APOSTEL Hand 1 : 1-12 Lezing uit de Handelingen der Apostelen, Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus gedaan en onderwezen heeft van het begin af tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij de apostelen, die Hij had uitverkoren, door de Heilige Geest Zijn opdrachten gegeven had. Hij heeft, nadat Hij geleden had, aan hen getoond dat Hij leefde, met veel onmiskenbare bewijzen, gedurende veertig dagen, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk Gods betreffen. En toen…

Heiligen van de dag

Gedachtenis van de heilige Joannes de Doper, het voor de derde maal hervinden van zijn hoofd. Tijdens de onlusten, veroorzaakt door de verbanning van de heilige Joannes Chrysostomos uit Konstantinopel, werd de kostbare reliek van het hoofd van Joannes de Doper naar Emesa (Homs) gebracht. Toen daar de Saracenen binnenvielen (810-820) werd het in de aarde verborgen, en het bleef daar tijdens de telkens weer oplaaiende vervolgingen der Ikonoklasten. Na de terugkeer van de kerkvrede had patriarch Ignatios een visioen over de plaats waar het hoofd verborgen was. Hij deelde dit mee aan de keizer, die een gezantschap naar Komana zond,…