Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

28 juni, 2021

Maandag in de 2e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 83 (Rom 2 : 28-3:18)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, niet híj is Jood die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis dat uiterlijk in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof komt niet van mensen maar van God. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. In de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God tenietdoen? Volstrekt niet! God is waarachtig maar ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat: Zodat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak, en zult winnen als men U oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij zijn verbolgenheid over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn gelieg overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar veroordeeld? Het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen ons laten zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? Het oordeel over hen is rechtmatig. Wat dan wel? Zijn wij Joden beter? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen in de macht van de zonde zijn, zoals geschreven staat:
Er is niemand rechtvaardig, er is er niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
Allen zijn afgeweken en nutteloos geworden. Er is niemand die het goede doet, er is er niet één.
Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.
Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Verwoesting en ellende zijn op hun wegen, de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

EVANGELIE

Mt pericoop 19 (Mt 6 : 31-34; 7 : 9-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei: ‘Wees niet bezorgd, zeggend: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Uw hemelse Vader weet immers, dat gij dit alles nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Wees dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Of is er iemand onder u die als zijn zoon om brood vraagt, hem een steen zal geven? Of als hij om vis vraagt, hem een slang zal geven? Als gij dan, die slecht zijt, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, het goede geven aan wie Hem erom vragen?’

Gegevens

Datum:
28 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie