Heiligen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Heiligen van de dag

27 juni, 2021

De heilige Sampson de Gastvrije. Hij was een voorname Romein die als arts in Konstantinopel leefde en de zieken hielp zonder daar geld voor te vragen. Integendeel: het vermogen dat hij bezat deelde hij uit aan de armen; hij maakte zijn slaven vrij en in Konstantinopel bouwde hij een tehuis voor de pelgrims, de armen en de zieken, waar hij zelf vol liefde diende, zoals een vader voor zijn geliefde kinderen zorgt. De patriarch wijdde hem priester; en toen hij eens keizer Justinianus van een hardnekkige ziekte genezen had, vroeg hij als enige beloning een geschikt gebouw om daar een ziekenhuis van te maken. Justinianus stelde hem aan als hoofd van de keizerlijke hospitalen. Sampson is gestorven rond 530.

De heilige Severus was de heilig levende priester van het dorp Interocrea in Italië. Eens werd hij geroepen om de heilige Communie naar een zieke te brengen, die zich eerst op zijn ziekbed tot God had bekeerd. Severus was bezig in zijn wijngaard en wilde dit karwei eerst afmaken. Het werk viel tegen en duurde langer dan hij geschat had, en toen hij na een tijdje bij de zieke kwam, bleek deze intussen gestorven te zijn.
Severus was geslagen door ontzetting. Hij had het gevoel of hij de zieke eigenhandig vermoord had en barstte in snikken uit over het dode lichaam. Heel de nacht bleef hij bidden, en op zijn vurig gebed keerde de dode nog een week tot het leven terug. Hij kon biechten en ontving de heilige Communie en hij betreurde met grote rouwmoedigheid zijn voorafgaand leven, totdat hij de achtste dag voor de tweede maal stierf, 6e eeuw.

De heilige myrondraagster Joanna, de vrouw van Chusa, de hofmeester van Herodes. Zij haalde vol eerbied het weggeworpen hoofd van Joannes de Doper en begroef het op de Olijfberg, waar het teruggevonden is tijdens de regering van Konstantijn de Grote.
Zij was ook een van de vrouwen die de Heer poogden te troosten op Zijn lijdensweg en mocht getuigen van Zijn Opstanding na de ontmoeting met de engel bij het Graf.

De heilige martelaar Anektos van Caesarea in Kappadocië, heftig gemarteld en onthoofd onder Diokletiaan, daar hij de Christenen had aangemoedigd liever de marteldood te ondergaan dan Christus af te zweren. Ongeveer 310.

De heilige monnik Martinos, leefde in Turov (Minsk) in het klooster van de heilige Boris en Gleb, eerst als kok, later als monnik. Door een visioen waarin deze heilige vorsten hem verschenen, was hij van een dodelijke ziekte genezen. Hij leefde daarna nog een jaar in grote vroomheid en stierf in 1150.

De heilige Joannes van Chinon (of Moutier). Hij was afkomstig uit Bretagne; na zijn priesterwijding trok hij zich in de buurt van Chinon terug in een huisje met tuin, waarin hij laurierbomen plantte om in de schaduw te kunnen lezen en schrijven.
Toen Radegundis weggegaan was van de losbandige koning Clotharius, en toevlucht had gezocht in een klooster, was zij voortdurend in angst dat haar man haar met geweld zou komen weghalen. Zij zond een boodschap naar Joannes om zijn hulp te vragen. Deze bracht daarop een gehele nacht door in gebed en kon toen Radegundis verzekeren dat zij niets meer te vrezen had van de koning.
Joannes stierf in hoge ouderdom, als een heilige vereerd door heel de omgeving, en werd in zijn oratorium begraven, 6e eeuw.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren Zoïlos met 19 anderen gefolterd en ter dood gebracht in Cordova tijdens de vervolging van Diokletiaan, 4e eeuw; Marcos en Marcia; en de priester-martelaar Piërios van Antiochië.

Eveneens op deze dag de heilige Poma, een maagd uit de 3e eeuw; Antonios Kensky, monnik in Karelië, 1492; Crescens (Kreskens), een leerling van de heilige Paulos (2 Tim.4:10). Hij heeft gepredikt in Galatië; en Lukas de kluizenaar.

Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.

teksten samengesteld door archimandriet Adriaan – eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna – eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.

Gegevens

Datum:
27 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie