Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

11 mei

Dinsdag in de 2e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 10 (Hand 4: 1-10)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen, terwijl de apostelen tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en hun aantal steeg tot ongeveer vijfduizend man. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: ‘Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, Die gij gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.

EVANGELIE

Jh pericoop 10 (Jh 3 : 16-21)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel: dat het licht in de wereld is gekomen en dat de mensen meer van de duisternis hielden, dan van het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht, en hij komt niet naar het licht toe, opdat zijn werken niet aan het licht komen; maar wie de waarheid doet, komt naar het licht toe, opdat uit zijn werken blijkt, dat zij in God gedaan zijn.’

Gegevens

Datum:
11 mei
Evenement Categorie: