Renovatie archontaríki 11 (slot)

Na bijna 4 jaar is ons Renovatieproject nu tot een einde gekomen. Nadat we eerst (vanaf 2018) de kapel met toebehoren onder handen hebben genomen, was dit jaar het archontaríki aan de beurt. De arbeiders hebben in juli ook de bestrating rond ons klooster vernieuwd en de zusters hebben de tuin alweer een beetje aangekleed (zie foto’s). Het ziet er nu weer super uit!
Het wordt weer rustig in het Klooster, zoals het hoort, zonder dat er meerdere dagen per week arbeiders en machines rondlopen en rondrijden. Eer aan God!
Dank ook aan iedereen die op zijn of haar eigen manier heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van deze enorme reovatieklus!