Ontslapen van Aartspriester Arkadi Vernikov

Met veel droefheid melden wij u het plotse overlijden van de dierbare Aartspriester Arkadi Vernikov, rector van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Porfyrios in Tilburg. Vader Arkadi is op 6 december 2021 in de Heer ontslapen. Als priester van ons Aartsbisdom heeft hij onze Kerk met veel toewijding gediend, eerst in Eindhoven, vervolgens in Tilburg, terwijl hij elke donderdag heel trouw ook Liturgie vierde in ons Klooster in Asten. Hij was gehuwd met Matouschka Irina en vader van een zoon.

Vader Arkadi werd op 27 februari 1948 geboren te Odessa (Oekraïne, vroeger Sovjet-Unie)) en hij heeft in zijn thuisland de studie burgerlijk ingenieur voltooid met een doctoraat over magnetisme. Hij was zaakvoerder van zijn eigen bedrijf. Zijn huwelijk werd ingezegend in de schoot van de Parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven, waar hij ook tot diaken en priester werd gewijd. Deze metropoliet had zoveel vertrouwen in hem, dat hij hem tot zijn financieel raadgever benoemde.

Vader Arkadi was een zachtzinnig mens, een ware priester, die hield van de viering van de Goddelijke Diensten en zich altijd ten dienste wist te stellen van elke mens in nood. Hij nam laatst nog deel aan de jaarlijkse Synaxis van de Clerus van ons Aartsbisdom in La Roche en Ardennes. Nu heeft de Heer hem tot zich geroepen en laat hem voortaan rusten waar de gerechten rust genieten. Moge zijn gedachtenis eeuwig zijn!

De metropoliet, de hulpbisschop, de priesters en diakens en het gelovige volk van ons Aartbisdom betuigen hun diep medeleven aan Matouchka Irina en hun zoon. God helpe en sterke hen in hun beproeving.

Vader Arkadi (1948-2021)