Naamdag Geróntissa

Vandaag hebben we in ons Orthodoxe klooster op plechtige wijze de feestdag van Saint John Maximovitch, bisschop van San Francisco and Shanghai, gevierd. Het was een mooie viering met drie priesters en onze Metropoliet Athenagoras. We vierden in deze dienst een dubbel feest: niet alleen het feest van Saint John maar ook het naamfeest van onze dierbare Geróntissa. Zalig feest, Hartelijk gefeliciteerd. Eer aan God.