Mooi, passend, graf voor m Maria

De afgelopen tijd hebben onze werklieden hard gewerkt aan een mooie wens van Geróntissa: het verbeteren, verfraaien en toekomst bestendig maken van het graf van de geliefde stichter van ons klooster m Maria zaliger. Het fundament is gelegd en ook de marmeren rand is geplaatst. M Maria heeft zo een eenvoudig en mooi, passend graf. Een dierbare vriend heeft ons in de kosten van het upgraden heel fijn gesteund. God zij dank! Δόξα τω Θεώ!