Metropoliet Melíton van Filadélfia op kloosterbezoek

Dinsdag 23 augustus werd het klooster vereerd met het bezoek van Zijne Eminentie Metropoliet Melíton van Filadelfia (Konstantinopel). Metropoliet Melíton werkte vanaf 1984 als ondersecretaris van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat en van 1987 tot 2005 als eerste secretaris en vervolgens werd hij coördinator van alle secretariaten van het patriarchaat.

Zijne Eminentie vierde de Goddelijke Liturgie samen met onze geliefde vader Silouan, vader Quinten en diakens Αimilianós en Konstantínos. Ook onze Metropolitan Athenagoras was aanwezig.Na de koffiepauze baden we een Trisagion bij het graf van moeder Maria.
Metropoliet Melíton bracht in de middag ook een bezoek aan het ikonenatelier van onze ikonenschilder-priester vader Silouan (https://iconenschilder.nl/).