Kerstfeest 2023

Het feest van de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus was een mooi feest met ook heel wat bezoekers. Het weer was ‘grijs’, maar het Licht in onze Kapel verlichtte onze harten. We vierden de mooie Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilius en vader Silouan zegende de vijf Broden (Artoklasía). De zusters wensen iedereen Zalig Kerstfeest!

Namens de zusters ook hartelijk dank aan alle vrienden van het klooster die die op een of andere wijze het klooster blijven steunen, ook in de moeilijke tijden. Eer aan God!