Kerstfeest 2020

Geróntissa Johanna biedt ons voor Kerstmis 2020 in deze bizarre tijden enkele woorden van Johannes Chrysóstomos die iemands hart raken. En natuurlijk wensen van het klooster.

Aanschouw een nieuw en wonderbaarlijk mysterie. In mijn oren weerklinkt het lied van de herder, geen zachte melodie, maar een hemelse hymne zingend. De engelen zingen. De aartsengelen mengen hun stem in harmonie. De cherubijnen zingen hun hymnen met vreugdevolle lofprijzingen. De serafijnen verhogen zijn heerlijkheid. Allen verenigen zich om dit heilige feest te loven ende Godheid hier op aarde te aanschouwen en de mens in de hemel. Hij die boven is verblijft nu, voor onze verlossing, hier beneden, en hij die nederig was, wordt door goddelijke barmhartigheid opgewekt. En zo zijn de koningen gekomen, en ze hebben de hemelse Koning gezien die op aarde is gekomen, en hij bracht geen engelen met zich mee, noch aartsengelen, noch tronen, noch heerschappijen, noch vorstendommen, maar via een nieuw en eenzaam pad is Hij voortgekomen uit een smetteloze schoot.

Kom dan, laten we het feest vieren. Echt wonderbaarlijk is de hele kroniek van de geboorte. Voor deze dag is de oude slavernij beëindigd, is de duivel in verwarring gebracht. De demonen vliegen op de vlucht, de macht van de dood is gebroken, het paradijs is ontgrendeld, de vloek is weggenomen, de zonde is van ons verwijderd, de dwaling is verdreven, de waarheid is teruggebracht, de toespraak van vriendelijkheid verspreidde zich naar alle kanten, een hemelse manier van leven is geplant op de aarde, engelen communiceren met de mensen zonder angst, en mensen spreken nu met engelen.

Waarom is dit? Omdat God nu op aarde is en de mens in de hemel; aan alle kanten komen alle dingen samen. Hij werd vlees. Hij werd geen God. Hij was God. Daarom werd Hij vlees, zodat Hij die niet door de hemel werd omvat, vandaag door een kribbe zou worden ontvangen. Hij werd in een kribbe geplaatst, zodat Hij, door wie alle dingen worden gevoed, voedsel voor een baby kan ontvangen van Zijn Maagdelijke Moeder. Dus de Vader van alle leeftijden nestelt zich als zuigeling aan de borst in de maagdelijke armen, zodat de magiërs Hem gemakkelijker kunnen zien. Sinds deze dag zijn ook de magiërs gekomen en hebben een begin gemaakt met het weerstaan ​​van tirannie; en de hemelen geven heerlijkheid, wanneer de Heer wordt geopenbaard door een ster. Aan Hem dan, Die uit verwarring een duidelijk pad heeft gebaand, aan Christus, aan de Vader en aan de Heilige Geest, bieden wij alle lof aan, nu en voor altijd. Amen.

Geróntissa zegt:
Dit zijn enkele woorden uit een preek van Johannes Chrysostomosover de geboorte. Ongelooflijk welsprekend, vol diepe betekenis. Woorden die iemands hart raken. Deze woorden geven ons hoop. Deze woorden zijn de kiem voor dankbaarheid. Deze woorden stimuleren een gevoel van nederigheid. Wie is de mens dat God Zich op deze manier aan ons zou geven?
Te midden van schijnbare chaos, verdriet en duisternis, komt God naar ons toe als een klein, kwetsbaar kind. Dit is een groot wonder. En terwijl we dit jaar het feest van de geboorte van Christus vieren, moeten we onze ogen gericht houden op Christus – die op zo’n nederige manier naar ons toe is gekomen met zoveel liefde. Zijn komst is zo stil en nederig dat Hij gemakkelijk kan worden gemist. De omstandigheden van zijn kleine gezin waren moeilijk. Ze waren dakloos, moe en hongerig. En uiteindelijk moesten ze naar Egypte vluchten, waren ze vluchtelingen. Ze zullen onze gebeden beslist met veel mededogen horen en ons helpen onze huidige situatie te doorstaan.
Mogen we de genade ontvangen om te leren wat we moeten leren. Om te bidden en anderen de hand te reiken. En verspreid de vreugde van de geboorte op welke manier dan ook die wij kunnen. We zijn dankbaar dat we ons monastieke leven van gebed kunnen voortzetten, de dagelijkse diensten doen en de goddelijke liturgie vieren met kleine groepen pelgrims. En natuurlijk hebben we Puck, die ons een bijna constante bron van glimlachen bezorgt. Heel erg bedankt voor uw steun, hulp, financiële hulp en aanmoediging op zoveel manieren, zowel klein als groot. Christus is geboren! Verheerlijk hem!