Ikonen- en ikonostasisproject 2

De werkzaamheden aan de ikonostasis verlopen goed. Beeldhouwer/houtbewerker Serafim en zijn schoonzoon Marcel maken de ikonostasis tot een prachtig geheel. De nieuwe omlijsting wacht nu op de nieuwe ikonen van presbytera Anna. En zij heeft de eerste voortekeningen van de ikonen voltooid. Dat is een eerste stap. We moeten dus nog wat geduld hebben, maar (kleine) financiële bijdragen aan dit mooie project zijn natuurlijk altijd welkom!
We zien op de tekeningen de Heilige Oda van de Peel, de Heilige Aarstengelen Michaël en Gabriël en de Heilige Serafim van Sarov