Gedachtenis Moeder Maria

Donderdag 24 juni vieren we de vijfde jaargedachtenis van Moeder Maria. Jammer genoeg kunnen we deze viering echter alleen (net als vorig jaar) in besloten kring houden. Een openbare dienst is nog niet mogelijk, u kunt zich helaas ook niet aanmelden. De COVID-19 maatregelen leggen ons (nog steeds) beperkingen op. Heel graag hadden we met u, lezer/kloostervriend(in), rond haar graf gestaan. We hopen het volgend jaar Moeder Maria, weer mét u, te gedenken.