Gedachtenis m Maria

In dit Pinksterweekend gedenken we in ons klooster voor de negende keer Geróntissa ‘Moeder’ Maria, de eerste abdis. Eeuwige gedachtenis! Namens Metropoliet Athenagoras leidde hulpbisschop Ioakeim van Apollonia de liturgie en de gedachtenisviering. Vader Silouan, diaken Nektarios en priester Quinten ondersteunden hem. 
In zijn homilie wees de hulpbisschop nog eens op de belangrijke plaats die het geliefde klooster onder leiding van de huidige actieve en bescheiden abdis, Geróntissa Johanna, in het bisdom inneemt!