Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 juni, 2021

Maandag in de 1e week na Pinksteren – dag van de Heilige Geest

Prokimen  toon 6 (ps 27) Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel. Tot U, Heer heb ik geroepen; mijn God blijf niet zwijgen tegenover mij.

APOSTEL

Pericoop 229 (Ef 5 : 8-b-19)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs,

Broeders, wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid – en onderzoek wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar breng ze veeleer aan het licht. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Alles wat aan het licht wordt gebracht, wordt in het licht openbaar; want alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom zegt Hij:
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Let er dan op dat gij nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, want de dagen zijn slecht. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing en jubel van harte voor de Heer.

Alleluja  toon 2 (ps. 50) Ontferm U over mij, o God, volgens Uw grote ontferming; en volgens de overvloed van Uw barmhartigheid, wis mijn ongerechtigheid uit. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht; en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

EVANGELIE

Mt Pericoop 75 (Mt 18 : 10-20)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei: ‘Zie toe dat u niet één van deze kleinen minacht; want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren was. Wat denkt u: Als iemand honderd schapen heeft, en één daarvan is afgedwaald, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het afgedwaalde? En als het gebeurt dat hij het vindt, amen, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verheugt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u heeft gezondigd, ga naar hem toe en wijs hem onder vier ogen terecht; als hij naar u luistert, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, neem dan nog één of twee mensen met u mee, opdat elke zaak op het woord van twee of drie getuigen vaststaat. Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de kerk, en luistert hij ook niet naar de kerk, laat hij dan voor u als een heiden of een tollenaar zijn. Amen, Ik verzeker u: Alles wat u op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Opnieuw zeg Ik u, amen, als twee van u op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, zal het hun gegeven worden door Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Gegevens

Datum:
21 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie