Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

15 juni, 2021

Dinsdag in de 7e week van Pascha – Teruggave van de Blinde

APOSTEL

Pericoop 46 (Hand 21 : 26-32)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Asia hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden: Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep te hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit, en de deuren werden meteen gesloten. En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in opstand was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en centurio’s mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan.

EVANGELIE

Jh pericoop 53 (Jh 16 : 2b-13a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘De tijd komt, dat ieder die u doodt, zal menen daarmee God te dienen. En dit zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. Maar dit heb Ik tegen u gezegd, opdat gij, wanneer die tijd komt, u zult herinneren dat Ik het u gezegd heb; maar dit heb Ik u niet vanaf het begin gezegd, omdat Ik bij u was. Maar nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik u dit gezegd heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En wanneer Híj komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader, en gij Mij niet meer zult zien; van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Híj komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid.’

Gegevens

Datum:
15 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie