Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

14 maart

Zondag van het de laatste zuivelspijzen – Vergevingszondag –

Prokimen  toon 8 (ps. 75) Doe geloften aan de Heer uw God en volbreng ze. God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.

APOSTEL

Pericoop 112 (Rom 13 : 11b-14:4)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, zoals past bij de dag, eerzaam leven, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in wellust en losbandigheid, niet in ruzie en jaloezie. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Aanvaard wie zwak is in het geloof, zonder over meningsverschillen te strijden. De één gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet alleen plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet niet neerkijken op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, moet niet veroordelen wie alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij de dienaar van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Alleluja  toon 4 (ps. 91)Het is goed de Heer te belijden, en psalmen te zingen voor Uw Naam, Allerhoogste. Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, en Uw waarheid in de nacht.

EVANGELIE

Mt – pericoop 17 (Mt 6 : 14-21)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei: ‘Als jullie anderen hun overtredingen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de anderen niet vergeven, zal ook jullie Vader jullie overtredingen niet vergeven. En als jullie vasten, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; want zij maken hun gezicht ontoonbaar om aan de mensen te laten zien dat zij vasten. Amen, Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon reeds ontvangen. Maar als je vast, zalf je hoofd en was je aangezicht, zodat het niet door de mensen gezien wordt dat je vast, maar door jullie Vader Die in het verborgene is; en je Vader, Die in het verborgene ziet, zal je er openlijk voor belonen. Verzamel voor jezelf geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze verteren, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel voor jezelf schatten in de hemel, waar mot en roest ze niet verteren, en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.’

Gegevens

Datum:
14 maart
Evenement Categorie: