Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

25 februari

APOSTEL

Pericoop 69 (I Joh 1 : 8-2:6)

Lezing uit de eerste algemene brief van Johannes,

Broeders, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

EVANGELIE

Mc – pericoop 62 (Mc 13 : 31-14:2)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar op welke dag of welk moment dit zal gebeuren, dat weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Let op, wees waakzaam en bid. Want jullie weten niet wanneer dat moment komt. Het is als met een man die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die hij ieder een eigen taak gaf, en de deurwachter gaf hij bevel waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet, wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen, als hij plotseling komt. En wat Ik tegen jullie zeg, dat zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam.’ En na twee dagen was het Pasen en het feest van het ongedesemde brood. En de hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier, om Hem met een list gevangen te nemen en te doden. Maar zij zeiden: ‘Niet tijdens het feest, zodat er geen opschudding onder het volk ontstaat.’

Gegevens

Datum:
25 februari
Evenement Categorie: