Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

20 februari

APOSTEL

Pericoop 293 (II Tim 2 : 11-19)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heer, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid regelrecht verkondigt. Maar ontwijk heilloze, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en ondermijnen het geloof van sommigen. Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heer kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van de Heer noemt, moet zich ver houden van ongerechtigheid.

EVANGELIE

Lc – pericoop 88 (Lc 18 : 2-8a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en zich van niemand iets aantrok. En er was een weduwe in diezelfde stad, die voortdurend naar hem toe ging en zei: “Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.” En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: “Al vrees ik God niet en al trek ik me van niemand iets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat zij mij lastigvalt; anders blijft ze komen en vliegt me nog aan.’” En de Heer zei: ‘Luister naar wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg u dat Hij hen spoedig recht zal doen.’

Gegevens

Datum:
20 februari
Evenement Categorie: