Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

19 februari

APOSTEL

Pericoop 64 (II Petr 1 : 1-10)

Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus,

Simeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat gij daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat gij het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht zijt. En daarom moet gij u er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dat doet, zult gij nooit meer struikelen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 58 (Mc 13 : 1-8)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd verliet Jezus de tempel en één van Zijn leerlingen zei tegen Hem: ‘Meester, kijk toch eens, wat een enorme stenen en gebouwen! Jezus antwoordde hem: ‘Zie je die grote gebouwen? Er zal geen steen op de ander blijven, alles zal worden afgebroken.’ En toen Hij op de Olijfberg zat tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas met Hem alleen waren, vroegen ze Hem: ‘Vertel ons, wanneer zal dit gebeuren, en wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?’ En Jezus antwoordde en begon tegen hen te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Velen zullen er in Mijn Naam komen en zeggen: “Ik ben het” en zij zullen velen misleiden. En wanneer jullie horen van oorlogen en geruchten van oorlog, wees dan niet angstig; want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn op verschillende plaatsen, hongersnood en onlusten. Dat is het begin van de weeën.

Gegevens

Datum:
19 februari
Evenement Categorie: