Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

24 september

Zaterdag in de 15e week na Pinksteren – Heilige Silouan

APOSTEL

Gal 5 : 22-6 : 2

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand betrapt wordt op een overtreding, moet gij die geestelijk zijt, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Let intussen op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

EVANGELIE

Lk 6 : 17-23a

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats en er was een menigte van Zijn leerlingen en een grote menigte volk uit heel Judea en Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om naar Hem te luisteren en van hun ziekten genezen te worden, en ook mensen die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit, die allen genas. En Hij richtte Zijn ogen op Zijn leerlingen en zei: ‘Gelukzalig zijn jullie die arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk van God.
Gelukzalig zijn jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukzalig zijn jullie die nu wenen, want je zult lachen.
Gelukzalig zijn jullie wanneer de mensen je haten en wanneer zij je uitstoten en smaden en je naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verheug je op die dag en spring op van blijdschap, want zie, jullie loon is groot in de hemel.’

Gegevens

Datum:
24 september
Evenement Categorie: