Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

14 februari - 15 februari

EVANGELIE (Metten iii)

Mc – pericoop 71 (Mc 16 : 9-20)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

Toen Jezus ‘s morgens op de eerste dag van de week was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Zij ging heen en vertelde het aan hen die Hem vergezeld hadden, en die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna is Hij in een andere gedaante verschenen aan twee van hen, die onderweg waren en naar een stuk land gingen. Ook zij gingen het aan de anderen vertellen; maar zij geloofden ook hen niet. Later verscheen Hij aan de elf, terwijl zij aan tafel aanlagen; en Hij verweet hun hun ongeloof en de hardheid van hun hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij was opgewekt. En Hij zei tegen hen: ‘Ga heen in heel de wereld, verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen hen vergezellen die geloven: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; zij zullen in nieuwe talen spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks drinken, zal dat hun niet schaden; zieken zullen zij de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer tot hen gesproken had, werd Hij opgenomen in de hemel, en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God. En zij gingen heen en predikten overal, en de Heer werkte mee en bekrachtigde hun woorden door de tekenen, die erop volgden. Amen.

APOSTEL

Pericoop 182-b (II Cor 6 : 16b-7:1)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, gij zijt de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: ‘Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.’
Omdat wij deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van vlees en geest, en de heiligheid volbrengen in de vreze Gods.

EVANGELIE

Mt – pericoop 62 (Mt 15 : 21-28)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs, 

In die tijd vertrok Jezus en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw, afkomstig uit die streek, ging naar Hem toe en riep: ‘Ontferm u over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.’ Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen Hem: ‘Stuur haar toch weg, want zij roept ons na.’ Hij antwoordde en zei: ‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, viel voor Hem neer, en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde, zeggend: ‘Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen.’ Maar zij zei: ‘Ja, Heer, maar de honden eten toch de kruimels die van de tafel van hun heer vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar en zei: ‘O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede zoals gij wilt. En van dat ogenblik af was haar dochter genezen.’

Gegevens

Begin:
14 februari
Einde:
15 februari
Evenement Categorie: