Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

12 februari - 13 februari

APOSTEL

Pericoop 226 (Ef 4 : 17-25-a)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Broeders, dit zeg ik en betuig ik in de Heer: ga niet langer de weg van de overige heidenen met hun zinloze denkbeelden. In hun verstand heerst duisternis en zij zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze onwetend zijn en hun hart hebben verhard. Afgestompt als ze zijn, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om zich begerig in allerlei zedeloosheid te storten. Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen! Gij hebt toch van Hem gehoord en hebt onderricht over Hem gekregen, zoals de waarheid is in Jezus? Dat gij, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens moet afleggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, dat gij vernieuwd moet worden in de geest van uw denken, en u moet bekleden met de nieuwe mens, die volgens het beeld van God geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid.

EVANGELIE

Mc – pericoop 53 (Mc 12 : 1-12)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining om heen, groef een wijnpersbak, bouwde een uitkijktoren, verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. En toen het tijd was, zond hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard van hen te ontvangen. Maar zij grepen hem vast, sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna zond hij een andere knecht naar hen toe, en stenen gooiend verwondden zij zijn hoofd en zij stuurden hem vernederd weg. Hij zond er weer één, en deze brachten zij om het leven, en nog vele anderen; sommigen werden mishandeld, anderen gedood. Toen had hij nog zijn geliefde enige zoon over. Tenslotte zond hij deze zeggend: ‘Voor mijn zoon zullen ze toch wel ontzag hebben.’ Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: ‘Dit is de erfgenaam; kom, laten wij hem doden dan is de erfenis voor ons.’ Zij grepen hem vast, doodden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard dan doen? Hij zal zelf komen en die wijnbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebben jullie soms dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, is de hoeksteen geworden.
Dit is door de Heer geschied en het is wonderbaarlijk in onze ogen.’ En zij probeerden Hem gevangen te nemen, maar waren bang voor de menigte, want zij begrepen dat Hij de gelijkenis met het oog op hen verteld had. Daarom lieten ze Hem achter en gingen weg. 

Gegevens

Begin:
12 februari
Einde:
13 februari
Evenement Categorie: