Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

23 december, 2020 - 24 december, 2020

APOSTEL

pericoop 312 (Hebr 5 : 11-6:8)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, over Melchizedek hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden van begip. Want hoewel gij, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt gij weer iemand nodig die u onderricht in de eerste beginselen van de woorden van God. Gij hebt weer melk nodig in plaats van vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderricht over Christus laten rusten, en ons richten op wat voor de volwassenen bedoeld is, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding, en van de doden en het eeuwig oordeel. Dit zullen wij doen, als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot geworden zijn van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig geworden zijn, opnieuw tot bekering te brengen, nu zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, en uiteindelijk zal het in vlammen opgaan.

EVANGELIE

Mc – pericoop 44 (Mc 10 : 11-16)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Wie zijn vrouw wegstuurt en met een andere trouwt, pleegt overspel. En als een vrouw haar man wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’ En ze brachten kinderen bij Hem, om hen door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen wezen degenen terecht die hen bij Hem brachten. Toen Jezus dit zag, werd hij verontwaardigd en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want het Koninkrijk van God is voor hen, die zijn zoals zij. Amen, Ik verzeker jullie: Wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, zal het zeker niet binnengaan. En Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

Gegevens

Begin:
23 december, 2020
Einde:
24 december, 2020
Evenement Categorie: