Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

5 februari - 6 februari

APOSTEL

Pericoop 217 (Ef 1 : 7-17)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Broeders, in Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig Zijn rijke genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en inzicht, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in het heilsplan van de volheid der tijden alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In Hem zijn wij ook erfgenaam geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem
Die alles tot stand brengt volgens Zijn wilsbesluit, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem hebt ook
gij het Woord van de waarheid gehoord, namelijk het Evangelie van uw redding; in Hem zijt gij ook, door uw geloof, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij Zich verworven heeft en tot lof van Zijn heerlijkheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken wanneer ik u in mijn gebeden gedenk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft, om Hem te kennen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 26 (Mc 6 : 45-53)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd gelastte Jezus Zijn leerlingen aan boord te gaan en alvast vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl Hij Zelf de menigte weg zou sturen. En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden. Bij het vallen van de avond bevond de boot zich midden op het meer, en Hij was alleen aan land. En toen Hij zag dat zij veel moeite hadden met het roeien – want zij hadden de wind tegen – kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake naar hen toe, lopend over het meer, en Hij wilde hen voorbijgaan. Maar toen zij Hem op het meer zagen lopen, dachten zij dat het een geestverschijning was, en zij begonnen te schreeuwen, want allen zagen Hem en raakten in paniek. En meteen begon Hij met hen te spreken en zei: ‘Heb goede moed, Ik ben het, wees niet bang.’ En Hij ging bij hen aan boord en de wind ging liggen. En zij waren helemaal buiten zichzelf en verwonderden zich, want zij waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden gebeurd was, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in het gebied van Gennesaret.

Gegevens

Begin:
5 februari
Einde:
6 februari
Evenement Categorie: