Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

1 februari - 2 februari

APOSTEL

Pericoop 211 (Gal 4 : 28-5:10)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, wij zijn, net zoals Isaäk, kinderen van de belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu. Maar wat zegt de
Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije.’ Daarom dus, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Houd dus stand in de vrijheid waarmee Christus ons bevrijd heeft, en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, dat als gij u laat besnijden, Christus u niets zal baten.
En nogmaals betuig ik dat ieder die zich laat besnijden, verplicht is de wet volledig na te leven. Gij zijt van Christus losgeraakt, gij die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee zijt gij van de genade afgevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige betekenis, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Gij waart zo goed op weg; wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Deze ingeving kwam niet van Hem
Die u roept. Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Ik ben van u in de Heer overtuigd, dat gij er niet anders over denkt; maar wie u in verwarring brengt, zal het oordeel moeten dragen, wie hij ook is.

EVANGELIE

Mc – pericoop 21 (Mc 5 : 24-34)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd volgde een grote menigte Jezus, en zij drongen tegen Hem aan. En een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, had veel te verduren gehad van veel artsen. Zij had al wat zij bezat daaraan uitgegeven zonder er baat bij te vinden; het was integendeel erger geworden. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze in de menigte van achteren naar Hem toe en raakte
Zijn kleren aan. Want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn kleren aanraak, zal ik beter worden. En meteen hield haar bloed op te vloeien en zij voelde aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En meteen merkte Jezus in Zichzelf, dat een kracht van Hem was uitgegaan. Hij keerde Zich om in de menigte en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘Gij ziet dat de menigte van alle kanten tegen U opdringt en dan vraagt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt?’ Maar Hij keek om zich heen om te zien wie dit gedaan had. Bang geworden kwam de vrouw bevend naar voren, omdat zij wist, wat er met haar gebeurd was; zij viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar: ‘Dochter, uw geloof heeft u
gered; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Gegevens

Begin:
1 februari
Einde:
2 februari
Evenement Categorie: