Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

28 december, 2020 - 29 december, 2020

APOSTEL

pericoop 319 (Hebr 8 : 7-13)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heer,
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer.
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heer.
Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 48 (Mc 10 : 46-52)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd, toen Jezus met Zijn leerlingen en een vrij grote menigte uit Jericho vertrok, zat de blinde zoon van Timeüs, Bartimeüs, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazoreeër was, begon hij luid te roepen en te zeggen: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’ En velen snauwden hem toe, dat hij zich stil moest houden, maar hij riep nog luider: ‘Zoon van David’, ontferm U over mij! Jezus bleef staan en zei dat men hem moest roepen. Toen riepen zij de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij wierp zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus toe. En Jezus zei tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde Hem: ‘Rabboeni, dat ik zien kan!’ En Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en volgde hij Jezus op de weg.

Gegevens

Begin:
28 december, 2020
Einde:
29 december, 2020
Evenement Categorie: