Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

26 januari - 27 januari

APOSTEL

Pericoop 54 (Jak 3 : 1-10)

Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus,

Broeders, gij moet niet allemaal leermeesters willen zijn. Gij weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie,  ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Zie eens hoe een klein vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur,
een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet het rad van het leven in vlam, en ze wordt zelf door de Gehenna in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broed

EVANGELIE

Mc – pericoop 50  (Mc 11 : 11-23)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd trok Jezus Jeruzalem in en ging naar de tempel. En nadat Hij alles in ogenschouw had genomen, ging Hij, omdat het al laat geworden was, met de twaalf de stad uit naar Bethanië. Toen zij de volgende morgen uit Bethanië vertrokken, kreeg Hij honger. En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die in blad stond, ging Hij er heen om te zien of Hij er iets aan kon vinden. Maar erbij gekomen, vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. Toen zei Jezus tegen de boom: ‘Laat niemand meer vruchten van je eten in eeuwigheid!’ En Zijn leerlingen hoorden het. Zij kwamen weer in Jeruzalem en Hij ging de tempel binnen, en Hij begon hen die in de tempel verkochten en kochten, weg te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de
duivenverkopers omver; en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En Hij onderrichtte hen en zei: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken?” Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.’ De schriftgeleerden en hogepriesters hoorden dit en zij zochten naar een mogelijkheid om Hem om het leven te brengen, want zij waren bang voor Hem, omdat de heel de  menigte verteld stond van Zijn onderricht. En toen het avond werd, ging Hij weg, de stad uit. En toen zij ’s morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat die tot op de wortel verdord was. En Petrus herinnerde zich wat er gebeurd was, en zei tegen Hem: ‘Rabbi, kijk de vijgenboom, die U vervloekt hebt, is verdord.’ En Jezus zei
tegen hen: ‘Heb geloof in God. Amen, Ik verzeker jullie: Wanneer iemand tegen deze berg zou zeggen: “Hef je op en werp je in zee”, en niet zou twijfelen in zijn hart, maar geloven dat wat hij zegt, zal gebeuren, dan zal gebeuren wat hij zegt.’

Gegevens

Begin:
26 januari
Einde:
27 januari
Evenement Categorie: