Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

15 januari

APOSTEL

Hebr 13 : 7-16

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, denk aan uw leiders, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

EVANGELIE

Mt 20 : 29-34

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd vertrok Jezus uit Jericho, en een grote menigte volgde Hem. En zie, twee blinden, die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbijging, en zij riepen: ‘Ontferm U over ons, Heer, Zoon van David!’ De menigte berispte hen, dat zij moesten zwijgen; maar zij riepen des te luider: ‘Ontferm U over ons, Heer, Zoon van David!’ En Jezus bleef staan, riep hen en zei: ‘Wat wilt gij, dat Ik voor u doe?’ Zij zeiden tegen Hem: ‘Heer, laat onze ogen geopend worden.’ En Jezus kreeg medelijden met hen en raakte hun ogen aan; en meteen konden hun ogen zien, en zij volgden Hem.

Gegevens

Datum:
15 januari
Evenement Categorie:

Geef een reactie