Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

23 januari - 24 januari

Prokimen  toon 7 (ps 115)  Ik zal de Heer mijn geloften inlossen ten aanschouwen van heel zijn volk. Wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

APOSTEL

pericoop 246 (Fil 3 : 20-4 : 3)

Lezing uit de Handelingen van de apostelen,

Lezing uit de brief van Paulus aan de Fillipenzen, roeders, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Redder verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht waardoor Hij ook alles aan Zich kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn vreugde en kroon, blijf standvastig in de Heer, geliefden! Ik roep Euodia en Syntyche er dringend toe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, evenals Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan.

EVANGELIE

Mc – pericoop 10 (Mc 2 : 23-3 : 5)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden en Zijn leerlingen begonnen onderweg aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tegen Hem: ‘Kijk eens, waarom doen zij iets dat op de sabbat niet geoorloofd is?’ Hij antwoordde hun: ‘Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek leed en hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij onder de hogepriester Abjathar het huis Gods binnenging, en van de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en er ook van gaf aan zijn metgezellen?’ En Hij zei tegen hen: ‘De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. En dus is de Mensenzoon ook Heer over de sabbat.’ En Hij ging weer naar de synagoge; daar was iemand met een verschrompelde hand. En zij letten op Hem, of  Hij hem op sabbat genezen zou, zodat ze Hem zouden kunnen beschuldigen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ En Hij zei tegen de anderen: ‘Is het geoorloofd op sabbat goed te doen of kwaad te doen; een mens te redden of te doden?’ Maar zij zwegen. Hij keek hen rondom met toornige blik aan, diepbedroefd over de hardheid van hun hart, en zei tegen de man: ‘Strek uw hand uit.’ En hij strekte hem uit en zijn hand herstelde zich en werd gezond als de andere.

Gegevens

Begin:
23 januari
Einde:
24 januari
Evenement Categorie: