Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

30 juli

Vrijdag in de 6e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 130-b (1 Kor 4 : 5-8)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs,

Broeders, vel geen oordeel vóór de tijd, dat de Heer komt. Hij zal wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en onthullen wat er in de harten van de mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Deze dingen nu, broeders, heb ik omwille van u op mijzelf en Apollos toegepast, opdat gij uit ons voorbeeld leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de één boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En als gij het ontvangen hebt, waarom beroemt gij u erop, alsof gij het niet ontvangen had? Natuurlijk, gij zijt al verzadigd, gij zijt al rijk geworden, gij zijt al koningen geworden zonder ons. Was het maar zo dat gij koningen waart, opdat ook wij met u zouden mogen regeren!

EVANGELIE

Mt pericoop 55 (Mt 13 : 44-54a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en in zijn blijdschap gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en kocht die parel. Verder is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, dat in zee uitgeworpen, allerlei soorten vis bijeenbrengt. Als het vol is, wordt het aan land getrokken, men zet zich neer, verzamelt de goede vis in vaten, maar wat slecht is gooit men weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hebt gij dit alles begrepen?’ Zij zeiden tegen Hem: ‘Ja, Heer.’ Hij zei tegen hen: ‘Daarom is iedere schriftgeleerde, die onderwezen is in het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’ En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat Hij vandaar vertrok. En in zijn vaderstad gekomen, onderwees Hij hen in hun synagoge.

Gegevens

Datum:
30 juli
Evenement Categorie: