Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 december, 2020 - 22 december, 2020

APOSTEL

pericoop 308 (Hebr 3 : 5-11, 17-19)

Lezing uit de brief van Paulus aan Hebreeën,

Broeders, Mozes is wel trouw geweest over heel Zijn huis als díenaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, Christus echter is trouw over Zijn huis als Zóón. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid vasthouden en de hoop die onze trots is, onwrikbaar tot het einde toe bewaren. De Heilige Geest zegt immers:
Heden, als gij Zijn stem verneemt, verhard dan niet uw harten, zoals in de verbittering, ten dage der verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen Mij verzocht;
zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken aanschouwd, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart,
zonder Mijn wegen te kennen. Zoals Ik in Mijn toorn heb gezworen: Nooit zullen zij binnengaan in Mijn rust!
Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, toch zeker aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij er niet binnen konden gaan vanwege hun ongeloof.

EVANGELIE

Mc – pericoop 42 (Mc 9 : 42-10:1)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee geworpen werd. En als uw hand u op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. En als uw voet u zou doen struikelen, hak hem af. Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met beide voeten naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. En als uw oog u ten val zou brengen, ruk het uit. Het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God binnen te gaan dan met twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zult u het weer zout maken? Heb zout in uzelf en bewaar vrede onder elkaar.’ En Hij stond op, vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea door het Overjordaanse. En opnieuw stroomden de menigten bij Hem samen en Hij onderrichtte hen weer, zoals Hij gewoon was te doen.

Gegevens

Begin:
21 december, 2020
Einde:
22 december, 2020
Evenement Categorie: